kostol celny pohlad

Kostol navštívenia Panny Márie

Požehnaný 5. novembra 1876

oltar

Navštívenie Panny Márie u Alžbety

Hlavný oltár, autor: Jozef Božetech Klemens, rok: 1875

Lavy oltar

Ružencová Panna Mária

Ľavý bočný oltár, autor: Pavol Polák Stafierar z Místku, rok: 1877

Pravy oltar

Najsvätejšie srdce Ježišovo

Pravý bočný oltár, autor: Ján Prašifka z Frýdku, rok: 1883

Chorus