Životopisy svätých

Lev I. Veľký, pápež, učiteľ Cirkvi
Lev I. Veľký, pápež, učiteľ Cirkvi

Lev I. Veľký, pápež, učiteľ Cirkvi

Sviatok: 10. november

* okolo 400 Toskánsko, Taliansko
10. november 461 Rím, Taliansko

Pontifikát: 440 – 461
Atribút: drak
Patrón spevákov, hudobníkov a organistov

Sv. Lev Veľký sa narodil okolo roku 400 v toskánskej rodine. O jeho mladosti nevieme nič. Za diakona bol vysvätený počas pontifikátu sv. Celestína I. (422-432). Už ako diakon sa stal pápežským legátom v Galii. Počas trvania tohto úradu bol zvolený roku 440 za pápeža. Vo svete i Cirkvi vtedy vládol chaos kvôli početným herézam a nedorozumeniam medzi cirkevnou hierarchiou. Pápež sa všemožne usiloval kázňami a katechézami vychovávať tak duchovenstvo, ako aj pospolitý ľud.

Lukáš, evanjelista
Lukáš, evanjelista

Lukáš, evanjelista

Sviatok: 18. október

* Antiochia, dnes Antakya, Turecko(?)
okolo 80 Téby, dnes Thiva, Grécko, alebo Bitýnia, Turecko (?), alebo Achájsko, Grécko (?)

Význam mena: pochádzajúci z Lukánie (gr.)
Atribút: býk
Patrón lekárov

Sv. Lukáš, evanjelista, sa narodil pravdepodobne v sýrskom meste Antiochia. Bolo to bohaté mesto s výbornou polohou, ale zároveň aj pohanské. Aj Lukášovi rodičia boli bohatí pohania. Dali ho študovať, pretože mal veľké nadanie. Stal sa lekárom, veľa cestoval po Grécku a Egypte. Kedy a akým spôsobom sa obrátil na kresťanstvo, nevieme. Možno to bol sv. Pavol, ktorý ho zachytil svojimi kázňami v Antiochii. Sv. Pavla potom Lukáš sprevádzal na jeho apoštolských cestách. V roku 51 išiel s ním a s inými učeníkmi (Timotejom a Sílasom) do Filíp, Solúna, Macedónska a následne aj do Grécka, Malej Ázie, Palestíny, Sýrie, Talianska. On ako jediný zostal s ním aj v Ríme vo väzení a bol s Pavlom aj pred jeho smrťou, ako sám Pavol píše: „…jediný Lukáš je so mnou.“

František z Assisi, diakon, zakladateľ rehole františkánov
František z Assisi, diakon, zakladateľ rehole františkánov

František z Assisi, diakon, zakladateľ rehole františkánov

Sviatok: 4. október
* asi 1181 Assisi, Taliansko
3. október 1226 kostol Porciunkula, dnes bazilika Santa Maria degli Angeli pri Assisi
Význam mena: slobodný (zast. nem.) alebo malý Francúz (francesco – z tal.)
Atribúty: vlk, vtáky

Patrón Talianska, ekológov, obchodníkov, chudobných, chromých, slepých, väzňov, stroskotancov, tkáčov, obchodníkov so súknom, krajčírov, sociálnych pracovníkov, ochrancov životného prostredia; proti moru a bolesti hlavy

František sa narodil v umbrijskom meste Assisi na úpätí hory Monte Subasio pravdepodobne v roku 1181. Jeho rodičmi boli zámožný obchodník so súknom Pietro di Bernardone a jeho manželka Giovanna, zvaná tiež Pica, ktorá pravdepodobne pochádzala z Provensálska. František bol pokrstený ako Giovanni (Ján), podľa Jána Krstiteľa. Avšak keď sa jeho otec vrátil z obchodnej cesty po Francúzsku, rozhodol sa zmeniť mu meno na Francesco („malý Francúz“), pretože nechcel, aby jeho syn mal niečo spoločné s Bohom, on chcel mať zo syna obchodníka, a chcel, aby už aj jeho meno naznačovalo obdiv k Francúzsku.

Terézia z Lisieux, panna, učiteľka Cirkvi
Terézia z Lisieux, panna, učiteľka Cirkvi

Terézia z Lisieux, panna, učiteľka Cirkvi

Sviatok: 1. október
* 2. január 1873 Alençon, Normandia, Francúzsko
30. september 1897 Lisieux, Francúzsko
Význam mena: lovkyňa (gr.) alebo prívetivá a mocná pani (nem.)
Emblém: ľalia, ruže (lupienky ruží)
Patrónka misií, misionárov, letcov

Sv. Terézia z Lisieux patrí medzi veľmi obľúbených svätých. Narodila sa 2.januára 1873 v Alencone vo Francúzsku. Pochádzala z deviatich detí, ona bola najmladšia. Štyria bratia zomreli ako deti. Všetkých päť sestier vstúpilo do kláštora. Celá rodina žila veľmi zbožným životom. Matka Zélia zomrela už roku 1877. Otec Ľudovít sa potom vzorne staral o svoje dcérky.

Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi
Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi

Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi

Sviatok: 30. september
* okolo 347 Stridon, dnes Štrigova (?), Chorvátsko
30. september 420, Betlehem, Palestína
Význam mena: sväté meno (gr.)
Atribúty: lebka, lev
Patrón žiakov, študentov, učiteľov, teológov, vedcov, teologických fakúlt; pre očnými chorobami

Sv. Hieronym sa narodil okolo roku 340-345 v meste Stridone v Dalmácii (dnes mesto Strigov). Stridon zbúrali Góti. Hieronym sa plným menom volal Sophronius Eusebius Hieronymus. Jeho rodina bola nábožná a bohatá. Otec Hieronyma plne podporoval v štúdiách. Hieronym bol veľmi nadaný, no aj neposedný, takže ho mnohokrát museli nútiť do učenia. Asi v roku 358 ho poslali na štúdiá do Ríma. Učili ho slávni Aelius Donatus a Viktorinus.

Václav, knieža a mučeník
Václav, knieža a mučeník

Václav, knieža a mučeník

Sviatok: 28. september
* okolo 907 Stará Boleslav, Čechy
28. september 935 (alebo 929) tamtiež
Význam mena: slávny, ovenčený, víťazná koruna (slovan.)
Atribúty: štít, meč, oštep
Patrón Čiech

Sv. Václav sa narodil v rokoch 903-907 ako najstarší syn českého kniežaťa z rodu Přemyslovcov Vratislava I. a jeho manželky Drahomíry. Bol vnukom sv. Ľudmily. Rodičia aj starí rodičia boli kresťanmi. Vratislav dal syna vychovávať svojej matke Ľudmile, pretože Drahomíra bola kresťankou viac-menej len naoko, v duši bola ctibažná a ukrutná. Po Vratislavovej smrti dala Ľudmilu zavraždiť a sama sa zmocnila vlády v krajine.

Vincent de Paul, kňaz
Vincent de Paul, kňaz

Vincent de Paul, kňaz

Sviatok: 27. september
* 24. apríl 1581 Pouy (dnes Saint-Vincent-de-Paul) pri meste Dax, južné Francúzsko
27. september 1660 Paríž, Francúzsko
Význam mena: víťaz (lat.)
Patrón združení, podnikov, kňazov, detských domovov a nemocníc, väzňov, pri hľadaní stratených vecí

Sv. Vincent de Paul sa narodil 24. apríla 1581 v dedinke Pouy pri meste Dax vo Francúzsku na úpätí Pyrenejí. Jeho rodičia boli chudobní roľníci. Bolo ich šesť detí a od malička museli tvrdo pracovať. Vincent mal od malička zmysel pre chudobných a kde mohol, tam ich obdaroval. Keď to videl otec, zaumienil si, že urobí všetko preto, aby sa jeho syn stal kňazom. Tak sa aj stalo. Odišiel k františkánom, tam nadobúdal základné vedomosti.

Pio z Pietrelciny (Páter Pio)
Pio z Pietrelciny (Páter Pio)

Pio z Pietrelciny (Páter Pio), kňaz, rehoľník, mystik

vlastným menom Francesco Forgione
Sviatok: 23. september
* 25. máj 1887 Pietrelcina, Taliansko
23. september 1968 San Giovanni Rotondo, Taliansko
Význam mena: zbožný, nábožný (lat.)

25. mája 1887 sa v malej talianskej dedinke Pietrelcina do rodiny roľníka Grazia a jeho manželky Giuseppy Forgione narodil František, pomenovaný po sv. Františkovi z Assisi. Už v detstve bolo jasné, že je výnimočným dieťaťom Božím. Bol veľmi zbožným, už ako chlapec sa chcel stať kňazom. Stal sa kapucínom, ako šestnásťročný si v roku 1902 obliekol kapucínsky habit. Prijal meno Pio. Po siedmich rokoch štúdií bol roku 1910 vysvätený za kňaza.

Matúš, apoštol a evanjelista
Matúš, apoštol a evanjelista

Matúš, apoštol a evanjelista

Sviatok: 21. september
po 42 Partsko, Mezopotámia (?)
Význam mena: Boží muž (z hebr.)
Atribúty: kniha evanjelií, človek, anjel, meč, peňaženka
Patrón bankárov, taxikárov

Sv. Matúš je jedným z dvanástich apoštolov. Jeho pôvodné meno bolo Lévi. Bol vyberačom mýta, teda colníkom alebo mýtnikom v časoch Ježišových. Patril ku skupine ľudí, ktorou Židia opovrhovali, nazývali ich verejnými hriešnikmi (publikánmi). Popri vyberaní cla si totiž „privyrábali“ okrádaním. Lévi mal svoju mýtnicu v Kafarnaume, kde Ježiš často verejne vystupoval. Je teda pravdepodobné, že počul mnohé z jeho rečí.

Sv. Ľudmila
Sv. Ľudmila

Ľudmila, kňažná, mučenica

Sviatok: 16. september
* okolo 860
15. september 921 hrad Tetín pri Beroune, Čechy
Atribúty: povraz, šatka padajúca okolo krku
Patrónka Čiech, matiek, učiteľov

Sv. Ľudmila sa narodila okolo roku 860 ako dcéra pohanského kniežaťa Slavibora, ktorý panoval na hrade Pšov (terajší Mělník). Jej matka sa menovala Ľudoslava. Všetci si uctievali pohanských bohov. Asi v roku 873 sa Ľudmila vydala za české knieža Bořivoja I. z roku Přemyslovcov, ktorý bol tiež pohanom. Spolu mali troch synov a tri dcéry. Podľa prameňov v roku 874 navštívil Bořivoj kráľa Svätopluka na Velehrade.

Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi
Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi

Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi

Sviatok: 13. september
* okolo 350 Antiochia, dnes Antakya, Turecko
14. september 407 Pityus, dnes Sochumi, Gruzínsko
Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.)

Sv. Ján Zlatoústy sa narodil v Antiochii medzi r. 340-350. Jeho rodičia boli pravdepodobne kresťania. Otec bol zrejme rímskeho pôvodu a bol vyšším vojenským dôstojníkom. Zomrel však krátko po narodení Jána. Ján mal jednu staršiu sestru, zdá sa však, že aj tá zomrela ešte v detskom veku. Matka Antusa bola gréckeho pôvodu. Keď ovdovela, mala asi dvadsať rokov, no viac sa nevydala, všetky sily chcela venovať výchove syna. Chlapec bol veľmi bystrý, vynikal rozhodnosťou a jasnosťou úsudkov. Získal veľmi dobré vzdelanie v literatúre a rečníctve. Potom chcel pokračovať v právnických štúdiách.

Emilián z Vercelli, biskup
Emilián z Vercelli, biskup

Emilián z Vercelli, biskup

Sviatok: 11. september; udáva sa aj 17. máj ako deň prenesenia jeho pozostatkov
Obdobie: 5. - 6. storočie
Význam mena: zdvorilý, láskavý alebo súper, sok (lat.)
Atribút: biskupská berla

Sv. Emilián sa narodil asi v polovici 5. storočia. Niektoré pramene mylne uvádzajú, že bol španielskeho pôvodu. Oveľa pravdepodobnejšie je, že pochádzal z kraja Piemont (sever Talianska). Ako vercellský biskup pôsobil v ťažkých časoch, podobne ako jeho predchodca sv. Euzébius (+ 371). Padlé západné rímske impérium (r. 476), barbari okupovali Itáliu. Teodorik, ostrogótsky kráľ, porazil Odoakrov a Burgundsko, zmocnil sa Ravenny a nakoniec dobyl aj Itáliu. Podrobení obyvatelia veľmi trpeli vojnami a okupáciou. Vercelli, kedysi dôležité rímske mesto, bolo takmer zničené a vyľudnené. Najdôležitejšie slovo tam mal už len biskup.

Košickí mučeníci
Sv. Marek Križin, Melichar Grodziecki a Štefan Pongrácz

Košickí mučeníci

Sv. Marek Križin, Melichar Grodziecki a Štefan Pongrácz
kňazi, mučeníci (Traja košickí mučeníci)
Sviatok: 7. september
Obdobie: 16. - 17. storočie

Marek Križin pochádzal z Chorvátska, z mesta Križevac. Narodil sa roku 1589 v šľachtickej a veľmi zbožnej rodine. Študoval vo Viedni, v Štajerskom Hradci a v Ríme. Za kňaza bol vysvätený v roku 1615. Ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas Peter Pázmáň, ktorý sídlil v Trnave si ho povolal do svojho biskupstva. Marek Križin sa stal učiteľom a riaditeľom kapitulských škôl v Trnave. Po čase ho arcibiskup povýšil na kanonika ostrihomskej kapituly a svojho radcu. Do správy mu zveril majetok opátstva v Krásnej nad Hornádom pri Košiciach, ktoré patrilo ostrihomskej kapitule.