Životopisy svätých

Pio z Pietrelciny (Páter Pio)

Pio z Pietrelciny (Páter Pio), kňaz, rehoľník, mystik

vlastným menom Francesco Forgione
Sviatok: 23. september
* 25. máj 1887 Pietrelcina, Taliansko
23. september 1968 San Giovanni Rotondo, Taliansko
Význam mena: zbožný, nábožný (lat.)

25. mája 1887 sa v malej talianskej dedinke Pietrelcina do rodiny roľníka Grazia a jeho manželky Giuseppy Forgione narodil František, pomenovaný po sv. Františkovi z Assisi. Už v detstve bolo jasné, že je výnimočným dieťaťom Božím. Bol veľmi zbožným, už ako chlapec sa chcel stať kňazom. Stal sa kapucínom, ako šestnásťročný si v roku 1902 obliekol kapucínsky habit. Prijal meno Pio. Po siedmich rokoch štúdií bol roku 1910 vysvätený za kňaza.

Matúš, apoštol a evanjelista

Matúš, apoštol a evanjelista

Sviatok: 21. september
po 42 Partsko, Mezopotámia (?)
Význam mena: Boží muž (z hebr.)
Atribúty: kniha evanjelií, človek, anjel, meč, peňaženka
Patrón bankárov, taxikárov

Sv. Matúš je jedným z dvanástich apoštolov. Jeho pôvodné meno bolo Lévi. Bol vyberačom mýta, teda colníkom alebo mýtnikom v časoch Ježišových. Patril ku skupine ľudí, ktorou Židia opovrhovali, nazývali ich verejnými hriešnikmi (publikánmi). Popri vyberaní cla si totiž „privyrábali“ okrádaním. Lévi mal svoju mýtnicu v Kafarnaume, kde Ježiš často verejne vystupoval. Je teda pravdepodobné, že počul mnohé z jeho rečí.

Sv. Ľudmila

Ľudmila, kňažná, mučenica

Sviatok: 16. september
* okolo 860
15. september 921 hrad Tetín pri Beroune, Čechy
Atribúty: povraz, šatka padajúca okolo krku
Patrónka Čiech, matiek, učiteľov

Sv. Ľudmila sa narodila okolo roku 860 ako dcéra pohanského kniežaťa Slavibora, ktorý panoval na hrade Pšov (terajší Mělník). Jej matka sa menovala Ľudoslava. Všetci si uctievali pohanských bohov. Asi v roku 873 sa Ľudmila vydala za české knieža Bořivoja I. z roku Přemyslovcov, ktorý bol tiež pohanom. Spolu mali troch synov a tri dcéry. Podľa prameňov v roku 874 navštívil Bořivoj kráľa Svätopluka na Velehrade.

Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi

Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi

Sviatok: 13. september
* okolo 350 Antiochia, dnes Antakya, Turecko
14. september 407 Pityus, dnes Sochumi, Gruzínsko
Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.)

Sv. Ján Zlatoústy sa narodil v Antiochii medzi r. 340-350. Jeho rodičia boli pravdepodobne kresťania. Otec bol zrejme rímskeho pôvodu a bol vyšším vojenským dôstojníkom. Zomrel však krátko po narodení Jána. Ján mal jednu staršiu sestru, zdá sa však, že aj tá zomrela ešte v detskom veku. Matka Antusa bola gréckeho pôvodu. Keď ovdovela, mala asi dvadsať rokov, no viac sa nevydala, všetky sily chcela venovať výchove syna. Chlapec bol veľmi bystrý, vynikal rozhodnosťou a jasnosťou úsudkov. Získal veľmi dobré vzdelanie v literatúre a rečníctve. Potom chcel pokračovať v právnických štúdiách.

Emilián z Vercelli, biskup

Emilián z Vercelli, biskup

Sviatok: 11. september; udáva sa aj 17. máj ako deň prenesenia jeho pozostatkov
Obdobie: 5. - 6. storočie
Význam mena: zdvorilý, láskavý alebo súper, sok (lat.)
Atribút: biskupská berla

Sv. Emilián sa narodil asi v polovici 5. storočia. Niektoré pramene mylne uvádzajú, že bol španielskeho pôvodu. Oveľa pravdepodobnejšie je, že pochádzal z kraja Piemont (sever Talianska). Ako vercellský biskup pôsobil v ťažkých časoch, podobne ako jeho predchodca sv. Euzébius (+ 371). Padlé západné rímske impérium (r. 476), barbari okupovali Itáliu. Teodorik, ostrogótsky kráľ, porazil Odoakrov a Burgundsko, zmocnil sa Ravenny a nakoniec dobyl aj Itáliu. Podrobení obyvatelia veľmi trpeli vojnami a okupáciou. Vercelli, kedysi dôležité rímske mesto, bolo takmer zničené a vyľudnené. Najdôležitejšie slovo tam mal už len biskup.

Košickí mučeníci

Košickí mučeníci

Sv. Marek Križin, Melichar Grodziecki a Štefan Pongrácz
kňazi, mučeníci (Traja košickí mučeníci)
Sviatok: 7. september
Obdobie: 16. - 17. storočie

Marek Križin pochádzal z Chorvátska, z mesta Križevac. Narodil sa roku 1589 v šľachtickej a veľmi zbožnej rodine. Študoval vo Viedni, v Štajerskom Hradci a v Ríme. Za kňaza bol vysvätený v roku 1615. Ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas Peter Pázmáň, ktorý sídlil v Trnave si ho povolal do svojho biskupstva. Marek Križin sa stal učiteľom a riaditeľom kapitulských škôl v Trnave. Po čase ho arcibiskup povýšil na kanonika ostrihomskej kapituly a svojho radcu. Do správy mu zveril majetok opátstva v Krásnej nad Hornádom pri Košiciach, ktoré patrilo ostrihomskej kapitule.