Farské oznamy

Farské oznamy

Druhá pôstna nedeľa  / 25. februára 2024 /

LITURGICKÝ PREHĽAD 

  • Krížová cesta: V pôstnom období sa modlíme  krížovú cestu – vždy v piatok o 17:15 a v nedeľu o 14:30. v kostole.

  • Prvé sv. prijímanie:   V utorok 27.2.2024 o 17:00  bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich.

  • Adorácia: Vo štvrtok  29.2. 2024 po večernej sv. omši bude adorácia pred Sv. Oltárnou.

  • Spoveď pred prvým piatkom: Spovedať budem pol hod. pred sv. omšou

  • Spoveď chorých: Chorých po farnosti budem spovedať vo štvrtok 7.3.2024 - Nižný koniec a stred, a v piatok 8.3.2024 - Vyšný koniec a smer ku kaplnke v Jelitove. Zároveň to bude aj Veľkonočná spoveď. Môžete zapísať chorých(okrem pravidelných) po sv. omši.

  • Citáty zo Sv. Písma: Vzadu na stolíku a pri východe zo sákristie sú farebné papieriky, na ktorom sú citáty zo Sv. Písma. Môžete si vziať papierik domov a pouvažovať nad citátom.

  • Lektori: Kto má záujem byť lektorom(čítať Božie slovo) v kostole, nech sa zapíše v sakristii.
  • Úradné hodiny vo farnosti: Kto chce vybaviť krstný list a iné nevyhnutné záležitosti (sviatosti), treba sa telefonicky dohodnúť(poslať sms), alebo osobne po sv. omšiach.
  • Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni meniny, narodeniny alebo iné jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.