Farské oznamy

Farské oznamy

Jedenásta nedeľa v období cez rok /16.júna 2024/

  • Prvé sv. prijímanie: Dnes v  nedeľu 16.6.2024 je v našej farnosti Prvé sv. prijímanie o 10:00 hod. Zraz detí a rodičov bude o 9:40 hod. pred farou.

  • Lektori: Kto má záujem byť lektorom(čítať Božie slovo) v kostole, nech sa zapíše v sakristii.
  • Úradné hodiny vo farnosti: Kto chce vybaviť krstný list a iné nevyhnutné záležitosti (sviatosti), treba sa telefonicky dohodnúť(poslať sms), alebo osobne po sv. omšiach.
  • Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni meniny, narodeniny alebo iné jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.