Farské oznamy

Farské oznamy

4. pôstna nedeľa / 19. marca 2023 /

LITURGICKÝ PREHĽAD

Deň Čas  
Pondelok 20. marca 18:00 Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, Slávnosť
Utorok 21. marca 7:30 Féria
Streda 22 marca 18:00 Féria
Štvrtok 23. marca 7:30 Féria
Piatok 24. marca 18:00 Féria
Sobota 25. marca 7:30 Zvestovanie Pána, Slávnosť
Nedeľa 26. marca 8:00,11:00  5. pôstna nedeľa 
  • Zbierka: Budúcu nedeľu 26.3.2023 po sv. omšiach bude Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  • Krížová cesta: V pôstnom období sa modlievame krížovú cestu - vždy v piatok o 17:15 a v nedeľu o 14:30 v kostole.
  • Spovedanie starých a chorých pred Veľkou Nocou: V tomto týždni prihláste v sakristii starých a chorých na veľkonočné spovedanie.
  • 1. sv. prijímanie: Vo štvrtok 23.3.2023 o 17:00 bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí vo farskom kostole. Účasť je potrebná, aby sme dohodli niektoré záležitosti. Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude 28.5.2023.
  • Ruky nádeje: Misijné dielo detí pozýva deti na Slovensku, aby sa počas pôstneho obdobia modlili za pokoj vo svete. Do tejto výzvy s názvom "Ruky nádeje" sa zapoja aj deti našej farnosti.  Na hodinách náboženstva sa budú spoločne modliť na tento úmysel a tiež sa počas piatkov zapoja do modlitieb krížovej cesty. V škole budú mať ďalšie sprievodné aktivity k tejto téme.
  • Zmena času: Z 25.3. na 26.3.2023 sa mení čas. O 02. hodine posúvame hodiny na 03. hodinu letného času.
  • Úradné hodiny vo farnosti: Kto chce vybaviť krstný list a iné nevyhnutné záležitosti (sviatosti), treba sa telefonicky dohodnúť, alebo osobne po sv. omšiach.
  • Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni meniny, narodeniny alebo iné jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania