Bohoslužby

Bohoslužby

Sväté omše - nedele a všedné dni

Každú nedeľu má vo farnosti kňaz - farár povinnosť sláviť sv. omšu za veriacich.
Povinnosť účasti na sv. omši je pre veriaceho kresťana-katolíka každú nedeľu a prikázaný sviatok.

Sv. omše je možno sledovať v kresťanských médiách , / tv LUX, rádio Lumen / alebo streamov v jednotlivých farnostiach, plnohodnotné slávenie Eucharistie to však nijako nemôže nahradiť. 

Nedeľa sa slávi ako "Dies Dominica" teda "Pánov deň", ako to presne vystihuje aj latinský názov. Každá nedeľa je pamiatkou Kristovho zmŕtvychvstania.
Tohto roku Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania pripadá na 17. apríla.

Prikázané sviatky

Sviatky Pána:

6. 1. Zjavenie Pána /Traja králi/

25.12. Narodenie Pána 
pohyblivý - Nanebovstúpenie Pána - štvrtok, 40. deň po Veľkonočnej nedeli
pohyblivý - Božieho Tela a Krvi - štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice

Sviatky Panny Márie:

1. 1.      Panny Márie Bohorodičky
15. 8.   Nanebovzatie Panny Márie
8. 12.   Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Sviatky svätých:

1. 11.     Všetkých svätých
29. 6.  Sv. Petra a Pavla

sem patrí aj sviatok sv. Jozefa v katolíckej cirkvi ako prikázaný, zvykovým právom u nás nie je ako prikázaný.

prikázané sviatky za bežných okolností treba sláviť ako nedeľu.

Neprikázané sviatky (niektoré):

2. 2.   Obetovanie Pána (Hromnice)
          Popolcová streda - pohyblivý dátum
19. 3.  Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
          Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota - pohyblivé podľa Veľkej noci

          Veľkonočný pondelok - pohyblivý
25. 3. Zvestovanie Pána Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - pohyblivý
5. 7.    Sv. Cyrila a Metoda
8. 9.    Narodenie Panny Márie
15. 9.   Sedembolestnej Panny Márie
26. 12. Sv. Štefana, prvého mučeníka