Farské oznamy

Program ľudových misií vo farnosti Staškov

Program ľudových misií vo farnosti Staškov

18. – 25. September 2022

Pod vedením Misionárov Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie

Nedeľa 18.9., téma: Boh ťa miluje
8:00    Sv. omša s misijnou kázňou
11:00   Sv. omša s misijnou kázňou (slávnostná Sv. omša ktorá otvorí ľudové misie)
15:30   Katechéza pre ženy a pre mužov            

Pondelok 19.9., téma: Hriech
18:00  
Sv. omša s misijnou kázňou
19.00   Katechéza na tému: Spytovanie Svedomia

Utorok 20.9., téma: Spása v Ježišovi Kristovi
18:00
   Sv. omša s misijnou kázňou+ sviatosť pomazania chorých
19.00   Katechéza na tému: Dôstojnosť a Úloha starých rodičov

Streda 21.9., téma: Viera a obrátenie
Misijný program v miestnej základnej škole
18:00   Sv. omša s misijnou kázňou

Štvrtok 22.9., téma: Ježiš je Pán
18:00  
Sv. omša s misijnou kázňou
19:00   Katechéza na tému duchovného povolania + adorácia

Piatok 23.9., téma: Duch Svätý
18:00  
Sv. omša s misijnou kázňou
19:00   Katechéza a modlitba vyliatia darov Ducha Svätého

Sobota 24.9., téma: Cirkev – spoločenstvo
13:30
   Požehnanie novovybudovanej Krížovej cesty, stretnutie pri Kaplnke na Grúni
15:00   Sv. omša pri Kríži na Vrchmostoch
18:00   Sv. omša s misijnou kázňou a obnovenie manželských sľubov

Nedeľa 25.9., téma: Rast a premena v Kristovi
8:00   
Sv. omša s misijnou kázňou
11:00   Sv. omša s misijnou kázňou + požehnanie misijného kríža

Pol hodinu pred každou a počas každej Svätej omše je k dispozícii kňaz na sviatosť zmierenia a rozhovor.