Farské oznamy

Úmysly sv. omší - ich slávenie

Sv. omšu je možno sláviť na úmysel za duchovné dobro pre žijúcich ako aj pre duchovnú pomoc dušiam zosnulých. Súčasná situácia už umožňuje na sv. omši aj priamu účasť. Kto požiada o odslúženie sv. omše

na konkrétny dátum, snažím sa vyhovieť. Ak je takých žiadostí viac, stále je možné, že žiadaný úmysel sv. omše sa zapíše  a odslúži niekedy neskôr. Ak niekto požiada aj o viacero úmyslov naraz a nie je možné ich v blízkej dobe odslúžiť priamo v našej farnosti, aj tie rád prijmem a požiadam o odslúženie iného kňaza.