Životopisy svätých

Sv. Ľudmila
Sv. Ľudmila

Ľudmila, kňažná, mučenica

Sviatok: 16. september
* okolo 860
15. september 921 hrad Tetín pri Beroune, Čechy
Atribúty: povraz, šatka padajúca okolo krku
Patrónka Čiech, matiek, učiteľov

Sv. Ľudmila sa narodila okolo roku 860 ako dcéra pohanského kniežaťa Slavibora, ktorý panoval na hrade Pšov (terajší Mělník). Jej matka sa menovala Ľudoslava. Všetci si uctievali pohanských bohov. Asi v roku 873 sa Ľudmila vydala za české knieža Bořivoja I. z roku Přemyslovcov, ktorý bol tiež pohanom. Spolu mali troch synov a tri dcéry. Podľa prameňov v roku 874 navštívil Bořivoj kráľa Svätopluka na Velehrade.

Tam sa stretol so sv. Metodom, ktorý ho poučil o kresťanskej viera a pokrstil aj s jeho družinou. Pri návrate do Čiech Bořivoj zobral so sebou aj Metodovho žiaka kňaza Pavla Kaicha, aby slovanskou rečou ohlasoval Božie slovo. On (alebo sv. Metod) pravdepodobne pokrstil Ľudmilu, ktorá sa stala veľmi horlivou a nábožnou kresťanskou ženou. Rada sa modlila, počúvala Božie slovo, pomáhala chudobným a trpiacim. Spolu so svojím manželom dali postaviť viacero chrámov a všade sa snažili pomáhať.

Asi v roku 894 Ľudmila ovdovela. Kniežaťom sa stal ich najstarší syn Spytihněv. Ten však v roku 912 bezdetný zomrel. Vládu po ňom prevzal mladší brat Vratislav. Ľudmilu veľmi zasiahla smrť manžela a syna. No niesla tento svoj kríž odovzdane do Božej vôle. Svojim synom pomáhala pri správe krajiny. Vratislav bol pobožný a dobrý kráľ. Staral sa viac o šírenie kresťanstva ako o pozemskú krajinu. Za manželku si vzal Drahomíru, ktorá zrejme tiež prijala kresťanstvo, no na svoju svokru sa dívala žiarlivo a závistlivo. Nenávidela ju aj preto, že Ľudmila sa tešila veľkej obľube medzi ľuďmi, a tiež preto, že Vratislav sa vždy riadil podľa rád svojej milovanej matky. Drahomíra porodila sedem detí, troch synov a štyri dcéry. Nevychovávala ich však kresťansky. Vratislav preto zveril výchovu svojho najstaršieho syna Václava svojej matke Ľudmile, aby mal dobrého a zbožného nástupcu na tróne. V roku 921 však zomrel. Václav mal len deväť rokov. Veľmoži ho napriek tomu vyhlásili za panovníka. Reálne začala vládnuť Václavova matka Drahomíra. Ľudmile strpčovala život. Tá sa preto uchýlila na svoj vdovský dedičný hrad Tetín pri Beroune. Drahomíra sa s tým neuspokojila. Najala dvoch zemanov, Ťunu a Gomona, ktorí v noci 15. septembra 921 vnikli so skupinou ozbrojencov do tetínskeho hradu a Ľudmilu zaškrtili jej vlastným závojom. Jej telo ľudia pochovali pri hrade Tetín. Na jej hrobe sa stalo veľa zázrakov. Keď sa ujal vlády Václav, dal v Prahe postaviť chrám sv. Juraja a 21. októbra 925 dal do neho preniesť pozostatky svojej starej matky.