Farské oznamy

Deň radosti - príprava na prijatie sviatosti birmovania

V rámci prípravy na prijatie sviatosti birmovania v našej farnosti patrí sobota 21. 5. 2022 duchovnej príprave mladých (sv. Omša, prednášky o Indii a kresťanskej radosti), hrám a opekačke v spoločnosti miestneho p. farára Jozefa Šamaja a misionárov Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie zo Živčákovej - otca Sachina Dsouzu a otca Lukáša Zbraneka.

Sviatosť birmovania, na ktorú sa pripravuje vyše 60 mladých, sa v staškovskej farnosti koná dňa 5. júna 2022.

Podujatie "Deň radosti" môže byť realizované vďaka podpore Pastoračného fondu Žilinskej diecézy.