Galéria

Veľkonočné sviatky 2022

Veľký piatok - Krížová cesta za účastí detí, ktorá mala misijný charakter. Naše deti sa modlili za všetky deti na svete. Večer bola poklona krížu - prítomní sa mohli zamyslieť nad utrpením kríža, ktoré Ježiš priniesol za našu spásu. Ďakovali, chválili, odprosovali a prosili Ježiša na kríži.

 

 

Poklona a adorácia pri Ježišovom hrobe počas celého dňa. Vo večerných hodinách nasledovali obrady vzkriesenia, svätá omša a procesia so Sviatosťou Oltárnou okolo kostola.