Galéria

Hodová slávnosť 2023 - sv. omša 2. 7. 2023

V nedeľu 2. 7. 2023 bola o 11:00 v našom farskom kostole v Staškove slávnostná hodová sv. omša. Hlavným celebrantom bol vdp. Anton Noga, ktorý pôsobil v rokoch 1997 - 2010 v Staškove.