Galéria

Hodová slávnosť 2022

Na sviatok Navštívenia Panny Márie naša farnosť prežívala hodovú slávnosť. V sobotu 2.7.2022 sme slávili sv. omšu pri Kaplnke na Grúni a v nedeľu 3.7.2022 hodovú sv. omšu vo farskom kostole.