Farské oznamy

Farské oznamy

Šiesta veľkonočná nedeľa  / 22. mája 2022 /

LITURGICKÝ PREHĽAD

Deň Čas Liturgia
Pondelok 23.mája 18:00 Féria
Utorok 24. mája 7:30 Féria
Streda 25.mája  18:00 Féria
Štvrtok 26. mája 18:00 Nanebovstúpenie Pána, sl. 
Piatok  27. mája 18:00 Féria
Sobota 28. mája 7:30 Féria
Nedeľa 29. mája 8:00,11:00 Siedma veľkonočná nedeľa

 

  • Zbierka na katolícke masmédiá: Na budúcu nedeľu 29.5.2022 bude Zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za vaše milodry.
  • Otázky a odpovede pre birmovancov: Na našej farskej web stránke www.farastaskov.sk, v časti sviatosť birmovania, sú otázky a odpovede pre birmovancov.   
  • Májová pobožnosť: Počas mesiaca máj (mesiac Panny Márie) sa modlíme Loretánske litánie pred sv. omšou.
  • Úradné hodiny vo farnosti: Kto chce vybaviť krstný list a iné nevyhnutné záležitosti (sviatosti), treba sa telefonicky dohodnúť, alebo osobne po sv. omšiach.
  • Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.